EN
UFO Vertical Sprint logo
08.09.2018, AZ Tower Vertical Sprint, Brno

Kontakt na organizátora:
Storm promotion, s.r.o, Štefánikova 1
811 06 Bratislava, info@ufoverticalsprint.sk

Pridajte sa k nám na Facebooku

Towerrunning 160 – Brno/Bratislava 2018 
AZ Tower vertical sprint 2018

Termín a místo:
08.září 2017 - Brno - AZ Tower, Pražákova 1008/69, Brno
08.září 2017 – Bratislava - UFO watch.taste.groove, Most SNP

Disciplína:

Výběh předem stanoveného množství poschodí a schodů po vyznačené trase.

Pravidla:

Závodí se podle platných pravidel TWA ( www.towerrunning.com ). Základní pravidlo je překonání výškového rozdílu vlastními silami (běhom, krokem, plazením). Použití výtahu je zakázáno. Čas se vyhodnocuje pomocí elektronické časomíry. Časomíra se spouští vyběhnutím ze startu a zastavuje se dosažením cíle. Startuje se jednotlivě v 30 vteřinových intervalech

Bezpečnost:

Pořadatel zabezpečí zdravotní službu, běžec závodí na vlastní nebezpečí.

Přihlasování do závodu:

Online od 4.6.2018 do 3.9.2018 na stránce raceresult.com.
V případě nenaplnění počtu startujících v jednotlivých městech, možnost přihlášení v místě závodu následovně:
Brno 08.00 do 09.00 hod. Počet startujících max. 300
Bratislava 16.00 do 17.00 hod. Počet startujících max. 300

Start:

Podle platné startovní listiny.

Začátek závodů:

Brno - 10.00 hod
Bratislava - 18.00 hod

Výsledky:

Podmínkou klasifikace na Towerrunning 160 Brno / Bratislava 2018, je účast v závodech v Brně a Bratislavě. Poradí bude určeno na základě bodovacího systému schváleného Towerrunning World Association. Závody budou v každém městě budou vyhodnocovány taky samostatně. Výsledky budou oznámeny cca 20 min. po doběhnutí posledního závodníka.

Platba:

Brno / Bratislava: Platební kartou pri registraci na raceresult.com.

Prezentace:

Brno, 8.9.2018 08.00 - 09.30 hod., AZ tower, Pražákova 1008/69
Bratislava, 8.9.2018 15.00 - 17.00 hod., UFO watch.taste.groove, Most SNP

Startovné:

Brno – 250 Czk
Bratislava – 10 Eur

Kategorie:

Elite muži
Elite ženy
Open muži
Open ženy

Pořadatel:

Storm promotion s.r.o., Štefánikova 1, 811 06 Bratislava, Slovakia
tel: 00421 903 721 718, info@ufoverticalsprint.sk, www.ufoverticalsprint.sk